24932 Ravi tn 11-12

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tn 11-12
Objekti liik:ruum
Ruumi liik:eluruum
Eluruumi liik:munitsipaaleluruum
Tubade arv:1
Valitseja:Tallinna Kesklinna Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:kasutusse antud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

1123 Ravi tn 11-12 korteriomand

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tn 11-12
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Korteriomand
Kinnistu number:23099801
Katastritunnus:78401:110:2850
Korteri number:10A
Valitseja:Tallinna Kesklinna Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis
IKÕ Ravi tn 13 kinnisasjal

41384 Ravi tn 13 katastriüksus (jagatud 72 korteriomandiks)

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tn 13
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:110:2640
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:isiklik kasutusõigus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

35766 Ravi tänav kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tänav
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:3364150
Katastritunnus:78401:101:1273
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

35275 Ravi tänav katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tänav
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:1273
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

4904 Ravi tänav T1//Uus-Tatari tänav T2 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tänav T1 // Uus-Tatari tänav T2
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:110:0027
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

913 Ravi tänav T1 // Uus-Tatari tänav T2 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ravi tänav T1 // Uus-Tatari tänav T2
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:19922001
Katastritunnus:78401:110:0027
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

497 Ravila tn 13 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Ravila tn 13
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:160901
Katastritunnus:78404:401:0940
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

6316 Ravila tn 13 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Ravila tn 13
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78404:401:0940
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

48693 Ravila tn 21 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Ravila tn 21
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:6657
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

52029 Ravila tn 21 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Ravila tn 21
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:21156950
Katastritunnus:78401:101:6657
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

35594 Ravila tänav T1 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Ravila tänav T1
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:1319
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:kinnistu piirid muudetud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

35749 Ravila tänav T1 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Ravila tänav T1
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:3652450
Katastritunnus:78401:101:1319
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:kinnistu piirid muudetud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

36852 Rebase tn 29b kuurid

Rebase tn 29b
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

39254 Rebase tn 29b katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rebase tn 29b
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:Hoonestatud
Katastritunnus:78401:101:2377
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis
Reaalservituut Rebase tn 29b kinnisasjal

39715 Rebase tn 29b kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rebase tn 29b
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:6381650
Katastritunnus:78401:101:2377
Valitseja:Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

2531 Rebase tänav T1 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rebase tänav T1
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:25904401
Katastritunnus:78404:408:0388
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

6499 Rebase tänav T1 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rebase tänav T1
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78404:408:0388
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

36046 Rebase tänav T3 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rebase tänav T3
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:1595
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

36234 Rebase tänav T3 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Rebase tänav T3
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:4080350
Katastritunnus:78401:101:1595
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

3484 Rebasesaba tee kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Rebasesaba tee
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:3999401
Katastritunnus:78402:203:9141
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:omandatud kokkuleppel
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

5501 Rebasesaba tee katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Rebasesaba tee
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78402:203:9141
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:omandatud kokkuleppel
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

37593 Regati pst 1 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Regati pst 1
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:1987
Valitseja:Pirita Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

38376 Regati pst 1 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Regati pst 1
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:5316050
Katastritunnus:78401:101:1987
Valitseja:Pirita Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

38156 Regati pst 2 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Regati pst 2
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:2061
Valitseja:Pirita Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis