Müügis olev kinnisvara

Välja kuulutatud enampakkumised

€/m2
€/m2
Pakkumise ID Pakkumise liik Pakkumise esitamise tähtaeg Pakkumise avamise aeg Alghind Aadress Objekti liik

455

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 09:00 06.12.2022 09:05 63 900.00 €
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kaarli pst 9-18

456

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 09:30 06.12.2022 09:35 61 300.00 €
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Alevi tn 7-9

457

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 10:00 06.12.2022 10:05 98 800.00 €
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 4-6

458

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 10:30 06.12.2022 10:35 10 600.00 €
Rapla maakond, Märjamaa vald, Märjamaa alev, Tehnika tn 5-13

460

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 11:30 06.12.2022 11:35 31 700.00 €
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 100b-144

461

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 12:00 06.12.2022 12:05 136 200.00 €
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Videviku tn 31

459

avalik kirjalik enampakkumine 06.12.2022 11:00 06.12.2022 11:05 91 800.00 €
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 101b-2

Legend

Map land type 166 Kinnisasi
Map land type 167 Korteriomand
Map land type 168 Hoonestusõigus
Map land type 169 Korterihoonestusõigus

 

Tingimused

 

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Kinnisasjad müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara (kinnisasja aadress), mille kohta ta soovib pakkumuse esitada.

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;
  • nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus). Juhul, kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;
  • pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
  • juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumuse esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole:

Saaja: Tallinna Linnakantselei
SEB Pank IBAN: EE311010220061053015
Viitenumber: 5238050050050319
Selgitus: märkida kinnisasja aadress, mille tagatisraha makstakse

Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Korteriomandite ja kinnisasjade ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõivu, notariaalakti ärakirjade maksumuse ning notari deposiitkonto kasutamise) tasub täies ulatuses ostja.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

 

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 640 4500 ning Tallinna kinnisvaraportaalis.

 

Pakkumused avatakse Tallinna Linnavaraametis (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korruse saal) ruumis nr 367.

Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse teatavaks enampakkumisele järgneval tööpäeval Tallinna kinnisvaraportaalis.

Dokumendid

Kontaktisikud

Nimi Struktuuriüksus Amet Aadress Tuba Telefon E-post Vastuvõtuajad
Merle Raam Tallinna Linnavaraamet peaspetsialist Vabaduse väljak 10 Tallinn 4 6404637 Merle.Raam@tallinnlv.ee E 14.00-18.00; N 9.00-12.00
Tallinna Linnavaraamet Vabaduse väljak 10 Tallinn 6404500 linnavaraamet@tallinnlv.ee E 14.00-18.00; N 9.00-12.00