Maakorralduskava

57219 Estonia puiestee T4 reformimata katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia puiestee T4
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:Hoonestamata
Katastritunnus:78401:101:5713
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:kinnistu piirid muutmisel
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57218 Narva mnt 95/4 Paviljon

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 95/4
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitamisel
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57217 Laiaküla tee T12 moodustatav katastriüksus

Laiaküla tee T12
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:-
Katastritunnus:-
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:kokkuleppel omandamisel
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57216 Kloostrimetsa tee T15 moodustatav katastriüksus

Kloostrimetsa tee T15
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:-
Katastritunnus:-
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:kokkuleppel omandamisel
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57215 J. Smuuli tee 10 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Smuuli tee 10
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24285450
Katastritunnus:78401:101:7320
Valitseja:Tallinna Linnavaraamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:moodustatud (kinnistu jagamine)
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57214 J. Smuuli tee 8 uus kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Smuuli tee 8
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24285350
Katastritunnus:78401:101:7319
Valitseja:Tallinna Linnavaraamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:moodustatud (kinnistu jagamine)
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57213 J. Smuuli tee 12 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, J. Smuuli tee 12
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24285250
Katastritunnus:78401:101:7317
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:moodustatud (kinnistu jagamine)
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis
IKÕ asukohaskeem Paldiski mnt 78 kinnisasjal

57210 Paldiski mnt 78 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 78
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:25950401
Katastritunnus:78401:101:1669
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:isiklik kasutusõigus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57209 Ülemiste tee T6 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ülemiste tee T6
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24261150
Katastritunnus:78401:101:6951
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvõõrandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57208 Ülemiste tee T3 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ülemiste tee T3
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24261050
Katastritunnus:78401:101:6953
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvõõrandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57207 Ülemiste tee T4 kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ülemiste tee T4
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24260950
Katastritunnus:78401:101:6955
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvõõrandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57206 Mustamäe tee 169b Kõrvalolevate elamute jalgrattamaja

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 169b
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitis püstitatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis
Sundvalduse asukohaskeem Asunduse tn 3 katastriüksusel

57205 Asunduse tn 3 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 3
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78403:301:1180
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvaldus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis
Sundvalduse asukohaskeem Lasnamäe tn 18 katastriüksusel

57204 Lasnamäe tn 18 katatsriüksus

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 18
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78403:301:0730
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvaldus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57203 Lasnamäe tn 22 kataastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 22
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78403:301:0630
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvaldus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis
Sundvalduse skeem Lasnamäe tn 24 kinnisasjal

57202 Lasnamäe tn 24 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 24
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78403:301:0740
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvaldus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis
Sundvaldus Lasnamäe tn 20

57201 Lasnamäe tn 20 katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 20
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78403:301:0860
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:sundvaldus linnale omandatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57200 Paldiski mnt 104b Universaalse kasutusega hall ( Rocca-al-Mare suurhall )

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 104b
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitis püstitatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57199 Ründi tänav kinnisasi

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Ründi tänav
Objekti liik:kinnistu
Kinnistu liik:Kinnisasi
Kinnistu number:24241550
Katastritunnus:78401:101:5911
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57197 Kiviaia tee 13 veetöötlusjaam

Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Kiviaia tee 13
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitis püstitatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57198 Varraku tn 18 Ajutine (uisuväljaku) teenindushoone

Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Varraku tn 18
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitis püstitatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57196 Õismäe tee 130 Spordikeskus

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 130
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitis püstitatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57195 Nunne tn 17 Ajutine kiosk

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Nunne tn 17
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:toiminguga seostamata
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:ei ole Tallinna linna omandis

57194 Väike-Õismäe puhkeala Konteiner-tualettmoodul

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Väike-Õismäe puhkeala
Objekti liik:hoone
Linna bilansis olevate korterite/äriruumide arv ehitises:0
Valitseja:Haabersti Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:ehitis püstitatud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis

57193 Tehnika tn 53c reformimata katastriüksus

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tehnika tn 53c
Objekti liik:katastriüksus
Maaüksuse liik:määramata
Katastritunnus:78401:101:5813
Valitseja:-
Valitsema volitatud asutus:-
Objekti staatus:munitsipaliseeritud
Aktiivsuse staatus:aktiivne
Objekti bilansiline staatus:linnavara valitseja bilansis