Alates 27.04.2020 jõustus Tallinna kinnisvararegisti põhimääruse uus redaktsioon

28.04.2020 Süsteemi teave
Põhimäärus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/424042020007